Про організацію "Дельта"Організації 8 років. Мета організації - збереження і раціональне використання природних ресурсів дельти Дністра, покращення екологічного стану в басейні ріки Дністер. Для досягнення наміченних цілей та задач організація здійснює такі види діяльності:
(a)     Організовує та проводить громадські експертизи проектів, схем, технологій, розробок, що відбуваються у дельті ріки Дністер і села Маяки;
(b)     отримує у органів влади інформацію про стан навколишнього середовища та рішень, які пов’язані з його використанням і охороною;
(c)     здійснює інформаційне та консультативне обслуговування, пропаганду, розповсюдження передових досягнень науки та техніки, в області охорони природи, формування екологічного світогляду громадян, екологічне виховання молоді;
(d)     публікує та поширює друковану та іншу продукцію в області охорони навколишнього середовища, оголошує конкурси, проводить симпозіуми, семінари, збори, конференції, виставки, в межах задач і у відповідності зі Статутом та діючим законодавством;
(e)     збирає та систематизує наукову інформацію про екологічний стан басейна р. Дністер у формі комп’ютерних баз даних, електронних версій документів і публікацій, з метою їх подальшого розповсюдження серед членів Громадської організації;
(f)     допомагає групам та окремим громадянам,які проводять соціально-значиму роботу у сфері екології та охорони природи;
Найвищим керівним органом громадської організації є Загальне зібрання членів громадської організації.

http://b2btoday.com.ua/id/3580143