ПОСТАНОВА Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Редактор 03.11.2015 13:331. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і
проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю
з питань формування та реалізації державної політики
(далі - консультації з громадськістю).
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення
громадян до участі в управлінні державними справами, надання
можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність
органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності,
відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.
Проведення консультацій з громадськістю має сприяти
налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з
громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих
питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської
думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів
таких рішень.
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що
стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та
захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних,
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
4. Результати проведення консультацій з громадськістю
враховуються органом виконавчої влади під час прийняття
остаточного рішення або в подальшій його роботі.
5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган
виконавчої влади, який є головним розробником проекту
нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації
державної політики у відповідній сфері державного і суспільного
життя.
6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план)
з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності
Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і
соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та
іншими документами, а також результатів проведення попередніх
консультацій з громадськістю.
Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій
громадських рад, утворених при міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних,
районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі
- громадська рада).
Орієнтовний план затверджується до початку року,
оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та
в інший прийнятний спосіб.
7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні
спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації
роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші
непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до
законодавства України (далі - інститути громадянського
суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з
громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом
подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо
органу виконавчої влади.
У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з
громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох
інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній
території, такі консультації проводяться обов'язково.
Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не
включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.Комментарии


Анонимным пользователям разрешено добавлять комментарии
Авторизоваться
Ваш комментарий

Закрыть