Перелік законів, регулюючих охорону навколишнього середовища

Редактор 28.11.2015 0:13ЗАКОНИ ТА КОДЕКСИ УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ ТА УГОДИ, ЯКІ РАТИФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ, ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Закони України:
Про охорону навколишнього середовища від 25.06.1991 р. № 1264
Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 р. № 2707
Про охорону земель від 19.06.2003 р. № 0962
Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 р. № 2456
Про рослинний світ від 09.04.1999 р. № 0591
Про тваринний світ від 03.03.1993 р. № 3041;
і від 13.12.2001 р. № 2894
Про екологічну експертизу від 09.02.1995 р. № 0045
Про захист рослин від 14.10.1998 р. № 0180
Про зону надзвичайної екологічної ситуації від 13.07.2000 р. № 1908
Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України
на 2000-2015 роки від 21.09.2000 р. № 1989
Кодекси України:
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-14
Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95
Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. № 3167-12
Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 132/94
Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-12
Міжнародні конвенції та угоди:
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і
природних середовищ існування в Європі від 29.10.1996 р. № 436/96
Конвенція про біологічне різноманіття від 29.11.1994 р. № 257/94
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають
міжнародне значення,головним чином як
середовища існування водоплавних птахів від 29.10.1996 р. № 437/96
Конвенція про приєднання озер від 01.07.1999 р. № 801-14
Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй
про зміну клімату від 29.10.1996 р. № 435/96
Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції
про біологічне різноманіття від 12.09.2002 р. № 152-ІV
СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Закони України:
Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 р. № 2801
Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення від 24.02.1994 р. № 4004
Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. № 280/97
Про об'єднання громадян від 16.06.1992 р. № 2460-12


Про власність від 07.02.1991 р. № 0697
Про підприємництво від 07.02.1991 р. № 0698
Про звернення громадян від 02.10.1996 р. № 393/96
Про інформацію від 02.10.1992 р. № 2657
Про державну таємницю від 21.01.1994 р. № 3855-12
Міжнародні конвенції та угоди:
Конвенція про доступ до інформації, участь
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 06.07.1999 р. № 832-12
ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Закони України:
Про основи містобудування від 16.11.1992 р. № 2780
Про землеустрій від 22.05.2003 р. № 0858
Про використання земель оборони від 27.11.2003 р. № 1345
Про меліорацію земель від 14.01.2000 р. № 1389
Про пестициди і агрохімікати від 02.03.1995 р. № 0086
Про відходи від 05.03.1998 р. № 0187
Про металобрухт від 05.05.1999 р. № 0619-ХІV
Про об'єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 р. № 2245
Про пожежну безпеку від 17.12.1993 р. № 3745
Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру від 08.06.2000 р. № 1809-ІІІ
Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку від 08.02.1995 р. № 0039
Про поводження з радіоактивними відходами від 30.06.1995 р. № 0255
Про Загальнодержавну програму поводження з
токсичними відходами від 14.09.2000 р. № 1947
Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,
знищення або подальше використання неякісної
та небезпечної продукції від 14.01.2000 р. № 1393
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відходів від 07.03.2002 р. № 3073
Міжнародні конвенції та угоди:
Конвенція про заборону розробки, виробництва,
накопичення, застосування хімічної зброї та про її
знищення від 16.10.1996 р. № 187
Угода про співробітництво в галузі вивчення, розвідки
і використання мінерально-сировинних ресурсів від 16.01.1998 р. № 38/98
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє
середовище у транскордонному контексті від 19.03.1999 р. № 534-14
Конвенція про ядерну безпеку від 17.12.1997 р. № 736/97
Об'єднана конвенція про безпеку поводження
з відпрацьованим паливом та про безпеку
поводження з радіоактивними відходами від 30.04.2000 р. № 1688-ІІІ
IMG_2004.JPG

Комментарии


Анонимным пользователям разрешено добавлять комментарии
Авторизоваться
Ваш комментарий

Закрыть